Politica de confidențialitate

Această politică de confidențialitate vă informează cu privire la informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru web. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator de date și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs.

Introducere:

Conform Regulamentului 679/2016 “date cu caracter personal“, definite la Art.4 alineatul 1., înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Datele personale colectate, prelucrate si stocate:

Categoriile de date cu caracter personal ale clienților pe care le prelucram în administrarea sălii de fitness sunt:

– Nume, prenume

– Domiciliu/reședință

– CNP

– Serie și număr de buletin, precum și orice alte date înscrise în cartea de identitate

– Data și locul nașterii

– Număr de telefon și adresă email

– Contul bancar

– Date privind înfățișarea și activitățile desfășurate în cadrul spațiilor comune ale Cluj Business Campus, care rezultă din înregistrările video de securitate

– Date privind activitatea sportivă desfășurată în cadrul CBC Fitness Corner (pe baza programărilor realizate online)

– Orice alte date cuprinse în solicitările și informările abonaților adresate Felinvest;

Scopul colectarii:

Scopul colectarii datelor il reprezinta încheierea și executarea contractului încheiat cu abonații sălii de fitness, îndeplinirea obligațiilor legale în materie contabilă și fiscală ale Felinvest, valorificarea în instanță a drepturilor Felinvest derivând din raporturile cu abonații sălii de fitness, dacă va fi cazul.

Prelucrarea datelor privind înfățișarea și activitățile desfășurate în cadrul spațiilor comune ale Cluj Business Campus, care rezultă din înregistrările video de securitate se realizează în scopul asigurării pazei și securității clădirii.

Numărul de telefon și adresa de email a abonaților se prelucrează în scopul comunicării cu aceștia în executarea contractului încheiat. Datele privind adresa de email se prelucrează și în scop de marketing, respectiv pentru a trimite periodic abonaților oferte și informări privind serviciile și produsele pe care Felinvest le oferă.

Datele privind solicitările și informările abonaților adresate Felinvest se prelucrează pentru realizarea interesului legitim al abonaților de a beneficia de serviciile/produsele Felinvest sau de alte drepturi prevăzute de lege sau derivând din contractul care s-a încheiat cu Felinvest. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul privind fisierele de tip „cookie”.

Nu utilizam datele cu caracter personal ale abonaților pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile.

Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate doar de angajații Felinvest care au semnat cu operatorul un acord de confidențialitate. De asemenea, în afară de situația în care Felinvest  are obligația legală de a divulga datele cu caracter personal prelucrate unor terți sau unor autorități/instituții publice, datele nu vor fi divulgate terților decât dacă aceștia au obligația legală de confidențialitate sau dacă s-a semnat cu acești terți un acord de confidențialitate privind datele cu caracter personal divulgate.

Datele cu caracter personal sunt stocate la sediul Felinvest, într-un spațiu care nu este accesibil terților sau angajaților care nu au semnat un acord de confidențialitate și care este dotat cu sistem de alarmă și pază.

Accesul la dispozitivele electronice de stocare a datelor cu caracter personal (calculatoare, laptop-uri, tablete) se va face doar pe bază de parolă, iar parola va fi cunoscută doar de angajații care au semnat un acord de confidențialitate cu Felinvest și de reprezentanții legali ai Felinvest.

Distribuirea si dezvaluirea datelor:

Divulgam datele cu caracter personal ale abonaților menționate mai sus  doar angajaților și colaboratorilor externi ținuti de obligația de confidențialitate.

De asemenea, există posibilitatea divulgării acestor date către instituții și autorități publice, însă doar dacă Felinvest are o obligație legală în acest sens.

Termen de pastrare date cu caracter personal:

Datele se păstrează pe toată durata în care clientul este abonat al sălii și, ulterior încetării abonării, se vor șterge sau anonimiza după trecerea următoarelor termene:

– 10 ani, în privința datelor personale înregistrate în documentele justificative care stau la baza evidențelor contabile;

– Datele cu caracter personal surprinse de înregistrările video vor fi șterse după trecerea unui termen de 30 de zile de la efectuarea înregistrărilor

– 6 ani în cazul datelor cu caracter personal care nu se încadrează în categoriile de mai sus.

Abonații au dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele lor cu caracter personal pe care le furnizează, au dreptul la limitarea prelucrării realizată de Felinvest și inclusiv dreptul de a solicita ștergerea datelor, în condițiile prevăzute de Regulamentul 679/2016. Intervenția asupra datelor pe care abonații le furnizează poate fi de natură să împiedice executarea contractului care s-a încheiat pentru abonamentul aferent sălii de fitness. În acest caz, Felinvest este exonerată  de răspundere.

Cookies:

Cookies folosite de site-ul nostru https://fitnesscorner.ro/  sunt doar cele esențiale (strict necesare), care nu conduc la identificarea utilizatorilor site-ului.

Contact

Pentru orice nelămuriri sau aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Felinvest se va folosi următoarea adresă de contact: vbuzoianu@cbcampus.ro.